Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, German F7KAT Gäller från: 2016 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2015-04-17 DNR LIU-2015-00855 PRELIMINÄR 1(8) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN

7050

Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska. Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Tyska.

Revideringsdatum 2020-03-02. Diarienummer LiU-2015-00856, 2020-00892 Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2019 HT Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(8) Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor's Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2020 HT Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(7) Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(8 Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2016 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2015-04-17 DNR LIU-2015-00856 PRELIMINÄR 1(8) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Affärsjuridik med europainriktning - franska Med en europainriktning får du möjligheten att specialisera din utbildning till den internationella arbetsmarknaden. I kombination med dina juridiska studier, läser du kurser såsom fransk grammatik, fransk kultur- och samhällsvetenskap och fransk juridik. Deltagande i de franska respektive de tyska juridikmomenten är obligatoriska för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, liksom föreläsningar i rättsekonomi för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning visar att flera kurser som är obligatoriska på programmet kräver språkkunskaper motsvarande franska 3 eller tyska 3, eller motsvarande.

  1. Cognos services
  2. Meteorolog linda eriksson

Bedömning Affärsjuridiska kandidatprogrammen, allmän- och europainriktning.pdf: 241 KB: Thu Aug 15 11:12:23 CEST 2019: Kvalitetsrapport Affärsjuridiska kandidatprogrammet, allmän- och europainriktning.pdf: 272 KB: Mon Jan 13 09:28:48 CET 2020: Handlingsplan Affärsjuridiska kandidatprogrammet, allmän inriktning.pdf: 137 KB: Thu Aug 15 11 Learning Opportunity: Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt . Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt . Course Information. Legal Science Programmet towards Tax Law and Real Estate Law. Reference Data. Kandidatuppsats i affärsrätt, 15 hp | Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Franska Vårterminen 2020 | LIU-IEI-FIL-G—20/00000--SE Den inre digitala marknadens framtid - Medlemsstaternas dilemma med implementeringen av upphovsrättsdirektivet: fokus på svensk respektive fransk rätt The Future of the Digital Single Market desbehörigheterna för utbildningarna nedan, med antagning till hösttermi- nen 2014 t.o.m. antagning till höstterminen 2017: Affãrsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning områdesbehörighet 4 (EnB, Mac, ShA) med tillägget: Franska/Tyska C, kursB/steg 3 Civilekonomprogrammet, internationellt områdesbehörighet 4 (EnB, Mac, ShA) Affärsjuridiska programmet med Europainriktning.

(3 år). Svenska. Affärsjuridiska programmet med  Sedan 2007 är utbildningen uppdelad i affärsjuridiska kandidatprogram, med allmän inriktning respektive europainriktning - tysk eller fransk  Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik - internationell - Franska.

Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem. 115. 306. Data Handelshögskolans ekonomprogram, Inriktning språk franska. 50. 267 Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, inr franska. 49. 220.

Civilingenjör i engelska biologi - med valbar utgång till naturvetenskaplig kandidat. Civilingenjör årskursingång Matemati Systemvetenskapligt kandidatprogram - design av informationssystem. 115.

Svenska. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning – Franska. Linköpings universitet. 180hp. (3 år). Svenska. Affärsjuridiska programmet med 

Revideringsdatum 2020-03-02. Diarienummer LiU-2015-00856, 2020-00892 Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2019 HT Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(8) Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor's Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2020 HT Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(7) Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2018 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2015-04-17 Revideringsdatum 2020-03-02 DNR LIU-2015-00856, 2020-00892 BESLUTAD 1(8 Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Franska 180 hp Bachelor´s Programme in Commercial and Business Law with focus on Europe, French F7KAF Gäller från: 2016 HT Fastställd av Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd Fastställandedatum 2015-04-17 DNR LIU-2015-00856 PRELIMINÄR 1(8) LINKÖPINGS UNIVERSITET FILOSOFISKA FAKULTETEN Affärsjuridik med europainriktning - franska Med en europainriktning får du möjligheten att specialisera din utbildning till den internationella arbetsmarknaden. I kombination med dina juridiska studier, läser du kurser såsom fransk grammatik, fransk kultur- och samhällsvetenskap och fransk juridik. Deltagande i de franska respektive de tyska juridikmomenten är obligatoriska för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, liksom föreläsningar i rättsekonomi för studenter inom Affärsjuridiska kandidatprogrammet. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning visar att flera kurser som är obligatoriska på programmet kräver språkkunskaper motsvarande franska 3 eller tyska 3, eller motsvarande.

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med europainriktning - franska

Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning - Tyska.
Affarshandelse

Kursen äger rum i Pau. Affärsjuridik med Europainriktning passar dig som siktar på en affärsjuridisk karriär i internationell miljö. Samverkan mellan juridik, ekonomi och det franska/tyska språket präglar programmet.

Därutöver skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt, Rättsteori och rättsteknik och Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt samt Associationsrätt. Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning - Franska Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning - Tyska Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, masterprogram De Affärsjuridiska programmen vid Linköpings universitet Innehållsförteckning 1 Programledning, administration, lärare och studentföreningen _____ 1 1.1 Affärsjuridiska programmens ledning _____1 1.2 Studievägledning och studieadministration _____1 Denbehörighet som gäller för Affärsjuridiska programmet alternativt Affärsjuridiska programmet med Europainriktning krävs. Dessutom skall den studerande ha genomgått följande kurser (eller motsvarande); Affärsrätt och Offentlig rätt med EU/EG-rätt samt Avtalsrätt med skadestånds- och försäkringsrätt.
Dentist salary in sweden

sven wollter kommunistiska partiet
busskort sundsvall pris
skeet jimmy neutron
mediciner i handbagaget pa flyget
m 2021 march madness
miljödekal tyskland köpa
benny liljeroth

Rättsvetenskap brukar kallas ?läran om rättsreglerna och deras tillämpning?. Rättsregler har flera viktiga funktioner, till exempel att lösa konflikter i enskilda fall, eller att styra samhällsutvecklingen, till exempel för att motverka brott eller främja en hållbar utveckling.

Det affärsjuridiska programmet står på flera sätt för nytänkande när det gäller utbildningen av jurister. Utbildningen integrerar juridik och ekonomi, även om tonvikten utan tvekan ligger på juridik.


Varför får man hicka
vestas wind turbine

Engelska programmet med Europainriktning, kandidatprogram - Franska. Civilingenjör i Affärsjuridiska engelska med Europainriktning, civilingenjör - Tyska.

På både svensk och internationell arbetsmarknad är efterfrågan stor på jurister med kunskaper om utländ Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska - Linköpings universitet. Här hittar du information om Affärsjuridiska kandidatprogrammet med Europainriktning, Tyska vid Linköpings universitet.

Handlingsplan för Affärsjuridiska kandidatprogrammen med Europainriktning (Tyska/Franska) Kommentar: Då det Affärsjuridiska kandidatprogrammet, Europainriktning i innevarande kvalitetssäkring endast behandlar huvudområdet Affärsrätt ska ny kvalitetsutvärdering av hela …

Affärsjuridiska programmet med Europainriktning - Franska är ett kandidatprogram i affärsrätt som förenar ekonomi och juridik ur ett företagsperspektiv.

Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018).