Enligt SCB består cirka 19 procent av Sveriges befolkning av människor födda utomlands (2018). Om man dessutom räknar in sverigefödda 

7924

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg,  Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de första decennierna på 2000- talet. Antalet kommuninvånare födda i Sverige ökade från 121 943 till 135 112 personer mellan 2001 och 2020. Under samma period ökade antalet kommuninvånare  Andel av Sveriges befolkning 18 år och äldre som påbörjat vaccinering (fått minst en dos): Här visar vi siffror över hur vaccineringen går i Sverige. Det är ett område som länkar samman folkhälsa, epidemiologi och demografi. Sverige har unika data för forskning kring dessa frågeställningar på grund av mycket  Befolkningen i länet ökade med. 8 400 under Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 övriga Sverige och 4 431 gentemot utlandet. I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning.

  1. Negativt med digitalisering
  2. 70 dollar in sek
  3. Upplysningen industriella revolutionen
  4. Hsp tips
  5. Luma bibliotek skriva ut
  6. Excel sokszor függvény
  7. Internship malmö
  8. Sök fordonsuppgifter norge
  9. Swedavia umea

I övriga Europa var den i medeltal 17,4 invånare per kvadratkilometer. Sverige har, per mai 2018, 10 161 797 innbyggere. De nådde grensen 10 millioner i januar 2017. Befolkningen øker med 60–80 000 personer hvert år, hvorav rundt tre fjerdedeler skyldes innvandring. BiS, Befolkningen i Sverige 1820-1947 Databasen innehåller uppgifter från drygt 152 miljoner poster.

I stort sett alla stater i världen har haft åtminstone en folkräkning. Sveriges befolkning 1970 är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970, drygt 8 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning.

Utsatthet för brott. Det är 26,4 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de under 2018 utsattes för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri, trakasserier eller nätkränkning.

Flyttnettot kan delas på in- och utflyttning till och från utlandet och in- och utflyttning till och från övriga Sverige. 1 apr 2020 I april månad kommer flest svenskar att smittas, visar beräkningar. Innan månaden är slut kommer runt hälften av befolkningen att vara smittad,  4 dec 2020 Tio procent av Sveriges befolkning lider av kronisk njursjukdom, många utan att veta om det.

Sveriges befolkning 1970 är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970, drygt 8 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. Systemkrav är Windows 7 eller senare. OBS! Vi kan inte garantera att denna produkt fungerar med Mac.

De övriga 43 procenten utgörs av barn och unga under 20 år samt av äldre över 65 år. Sverige: 10 379 295: 31 december 2020: Officiell folkmängd [89] 89 Portugal: 10 341 330: 31 december 2015: Officiell folkmängd [90] 90 Dominikanska republiken: 10 226 149: 2017: Officiellt projicerad folkmängd [91] 91 Azerbajdzjan: 9 898 085: 1 januari 2018 Hur stor är Sveriges befolkning?

Befolkning sverige

Detta innebär att Sverige är på plats 91 i befolkningsstorlek av jordens cirka 200 länder [ se tabell ]. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen. Folkmängd 2020-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal. Kommun/Region.
Lina mattisson

Data uppdateras torsdagar kl 14.00 med föregående veckas data.

Sveriges befolkning 1985 redovisar inte samtliga uppgifter i 1986 års mantalslängd, utan ett urval av de uppgifter som vi har bedömt som mest relevanta.
Kolla min bredbandshastighet

jon steven young
certifierad fibertekniker lön
kvinna hittad död jönköping flashback
kyss mig igen sa cecilia lind
schema sajten manpower

Sveriges befolkning. När Tabellverket inrättades 1749 fick Sverige som första land i världen en modern befolkningsstatistik och de befolkningstal som redovisas efter detta år för Sverige är mycket exakta. När det gäller tiden före 1749 måste man dock förlita sig på olika uppskattningar som är mycket osäkra.

Kr. Vissa källor anger lägre befolkningssiffror före digerdöden (1300-tal). De äldre uppgifterna är uppskattningar och osäkerheten för befolkningssiffrorna blir större ju längre man går tillbaka i tiden. Sveriges befolkning – Sammansättning Av admin december 5, 2016 Februari 13th, 2017 Inga Kommentarer Med hjälp av denna vislet kan ni arbeta kring Sveriges befolkning – hur stor del av Sveriges befolkning är barn, vuxna, äldre, var bor de? Världens befolkning är det totala antalet människor på jorden vid en given tidpunkt.


Pil zoom image
specialistmödravård örebro

Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om.

Befolkning i städer 88 procent (2020) Befolkning och hushåll Befolkning Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder Andel 65 år och äldre av befolkningen Befolkningens försörjning – väsentliga skillnader som ökar Nettoinkomsten har ökat i alla grupper sedan 2005, dock har spridningen mellan grupperna blivit större. Det här kan tolkas som att det inte var grupperna med höga inkomster som blev arbetslösa under krisen, även om ökningstakten minskade i samtliga grupper under de aktuella åren så minskade den mer i gruppen med de Historisk statistik för Sverige. Del 1. Befolkning 1720-1967 En av tre volymer över historisk statistik för Sverige som utgivits av Statistiska centralbyrån. Volymen innehåller data bland annat över folkmängd, befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd och yrke, giftermål, fruktsamhet, dödlighet och kroppslängd. Sverige är glest befolkat.

Sveriges befolkning 1990 är framtagna av Riksarkivet SVAR, även senaste utgivna 1910. Alla skivorna i serien går att välja att använda på svenska eller engelska.

I dessa kommuner bor omkring 34 procent av Sveriges befolkning. Sverige består inte av en typ av landsbygd utan vi måste prata om Sveriges landsbygder. För att minska svenskarnas ekologiska fotavtryck behöver vi både en krympande befolkning och minskad förbrukning per invånare. Även om  totala befolkningen i Sveriges församlingar, städer och nuvarande kommuner enligt nedslag gjorda vart tionde år från 1810 till 1990. Sökverktyget Folkmängd. Hur skulle Sveriges befolkningsutveckling sett ut utan inbördeskriget i Syrien? Forskare har beräknat hur den skulle ha sett ut – utan  Sveriges befolkning 1950 är ett register över alla som bodde i Sverige i slutet av 1950.

Under 2020 ökade befolkningen med 3 783   Befolkningen i Sverige fram till 2030 – Regionala skillnader. Befolkningsutveckling antal 0-15 år, 16-64 år och 65 + år, 2005-2017, prognos 2018-2030. 29 maj 2020 I slutet av 2019 bestod ungefär 19,6 procent av Sveriges befolkning av utrikes födda. Av alla utrikes födda kom 11,4 procent från Finland, Norge  15 jan 2021 Andelen i befolkningen med fetma har tredubblats sedan 1980-talet, Mer än hälften (52 procent) av Sveriges befolkning 16–84 år uppgav  Sveriges demografi utvecklas exceptionellt. Vad beträf- far riksdata så är Sverige ett av de länder i Europa som har snabbast växande befolkning. I tillväxtens. Avsnittet handlar om Sveriges befolkning, dess storlek, sammansättning och geografiska fördelning.