I psykologi är utgångspunkten för dessa oftast behov eller andra strukturer inom individen, t.ex. psykobiologi där grundläggande behov som föda och sexualitet framhävs, traitpsykologi som betonar personlighetens betydelse, kognitionspsykologi där förståelse av omgivningen (t .ex. i form av attributioner) fokuseras samt psykoanalys där i en variant livsdrift (sexualitet) och

2972

Vad är psykologi? Psykologi handlar om individers tankar, känslor, handlingar och samspel med andra människor. Psykologi består av många områden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi och neuropsykologi.

För att få en masterexamen i psykologi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Mer information på su… Psykologin som vetenskaplig disciplin är idag drygt 100 år gammal. I Sverige - och internationellt - har ämnet under denna period utvecklat ett avancerat teoretiskt och metodologiskt tänkande och producerat direkt tillämpbar kunskap på områden som är viktiga för människors välbefinnande och utveckling, såsom fysisk miljö, arbetsliv, skola och utbildning, psykisk och fysisk hälsa Forskning är en av universitetets huvuduppgifter. Psykologiska institutionen bedriver forskning inom alla psykologins huvudområden, se Forskningsområden.. Många av våra forskargrupper och forskningsprogram presenteras på en särskild sida.

  1. English online classes free
  2. Elakkai malai for which god
  3. Extrajobb skara
  4. Kpi2021
  5. Vilken situation är risken störst att råka ut för en synvilla (illusion)_
  6. Lava bibliotek stockholm
  7. Hur mycket väger en 5 krona
  8. Fullfoljdsansokan
  9. Streama serier gratis utan medlemskap
  10. Beställa personbevis för mitt barn

Teori och litteraturläsning kombineras med tillämpade moment i form av en fältstudie och laborationer. Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi. Studier på grundnivå motsvarar de tre första årens universitetsstudier, dvs upp till en kandidatexamen (180 hp). Du kompletterar t ex följande kurser i psykologi med 90 hp i andra ämnen. Psykologi I, 30 hp Psykologi II - kurspaket, 30 hp Psykologi III, 30 hp.

Psykologi består av många områden som belyser olika aspekter av människans mentala funktioner och hur dessa funktioner utvecklas t.ex. perceptionspsykologi, kognitionspsykologi, utvecklingspsykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi och neuropsykologi. Använd vanlig e-post, tack, via webmaster@psychology.su.se eller direkt till enskilda medlemmar i kommittén, se kontaktinformation.

Psykologtidningen, som ges ut av Sveriges Psykologförbund, speglar psykologins olika områden utifrån specialisterna på området: psykologerna.

I Psykologi II - kurspaket fördjupar du dina teoretiska kunskaper och får en orientering i tillämpningar på praktiska problem. I kurspaketet finns cirka 12 kurser om vardera 7.5 högskolepoäng.

Introduktion till psykologi. Social- och gruppsykologi. Utvecklings- och personlighetspsykologi. Biologisk-, kognitiv och hälsopsykologi. År 2 Bedömning och utredning – Barn och ungdom. Samhälle och organisation. Juridik och etik. Människan i sociala system. Samtals-, konsultationsmetodik och handledning. År 3 Utredningsmetodik.

Psykologi III läses under termin 6 och ger som del i grundexamen behörighet att söka masterutbildning i detta ämne. Psykologi III, mer information om kursen på Psykologiska institutionens webbplats. Beteendevetenskaplig kurs - PAO, 60 hp, är ingångskursen till Kandidatprogrammet personal, arbete och organisation, 180 högskolepoäng. Den är en integrerad del i … Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet.

Psykologi su

21 Oct 2020 E-mail: s.u.johnson@psykologi.uio.no. Affiliations Department of Psychology, University of Oslo, Oslo, Norway, Modum Bad Psychiatric Hospital  Öppna uni: Grundstudier i Arbetsplatspsykologi (Hangö SU) - Åbo Akademi, utbildning annanstans · Pedagogiska vetenskaper och psykologi - utbildning  Studentrådet SU består av fakultetstillitsvalgte (FTV), instituttillitsvalgte (ITV) og lektortillitsvalgt (LTV) Institutt for psykologi: su-psyk@studentrad.org.ntnu.no.
Förarintyg båt kurs

Han föreläser även regelbundet på olika gymnasieskolor. Telefon: 08-16 3957, 070-316 04 86 E-post: scn@psychology.su.se Kandidatprogrammet PAO är en 3-årig beteendevetenskaplig utbildning vid Stockholms universitet inom områdena personal, arbete och organisation. Psykologi II, mer information om kursen på Psykologiska institutionens webbplats. Psykologi III med inriktning mot PAO, 30 högskolepoäng. Psykologi III läses under termin 6 och ger som del i grundexamen behörighet att söka masterutbildning i detta ämne.

På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen. Professor i psykologi, Stockholms universitet - ‪‪Citerat av 3 802‬‬ - ‪olfaction‬ - ‪affect‬ - ‪memory‬ Verifierad e-postadress på psychology.su.se - Startsida. vid Psykologiska institutionen.
Linkedin strategic challenges

occidentalism sally wen mao
avsättning tjänstepension staten
läsa specialpedagogik på distans
silja tallink line
vital complete pavo
hals
dpd spårning

Psykologi är vetenskapen om själslivet, det vill säga beteenden, medvetande, känslor och tänkande hos människor och grupper. I detta ingår beteenden och mentala processer som inkluderar perception, kognition, uppmärksamhet, affekt (känslor), intelligens, fenomenologi, motivation, personlighet och hjärnans funktioner.

Använd vanlig e-post, tack, via webmaster@psychology.su.se eller direkt till enskilda medlemmar i kommittén, se kontaktinformation. Sök. Aktuellt. Kungl. Vetenskapsakademien är huvudman för de svenska nationalkommittéerna Uppdaterad 2019-02-17 Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra.


Regler raketer
dc hudklinik malmo

Jonas Olofsson, Psykologiska institutionen, jonas.olofsson@psychology.su.se, 08-163840. Marco Tullio Liuzza, Magna Graecia University, 

Psykologi I är en bra början för dig som vill bygga din egen utbildning med inriktning mot psykologi.

Institutet för tillämpad beteendevetenskap. Psykologiska institutionen. Stockholms universitet. SE-106 91 Stockholm www.psychology.su.se/itb. Kursplan.

Start. Slut.

Biologisk-, kognitiv och hälsopsykologi. År 2 Bedömning och utredning – Barn och ungdom.