Lean används nu i nästan alla sorters företag oavsett vad dem jobbar med. Lean handlar nämligen om ständig förbättring och om att spara på resurser. Därför kan i princip alla företag använda metoden oavsett om de utvecklar en produkt eller inte.

2634

av K Abdul · 2010 — ekonomisystem som sammanstrålar med principerna i lean-filosofin. innebär en standardisering av normer och värderingar. Kontrollmetoden blir särskild 

2.1 Agil Engelska ordet Agile kan överstättas till vig, smidig eller rörlig, agil systemutveckling är ett samlingsnamn för ett antal utvecklingsmetoder som används inom programvaruutveckling. 3.1 Normer och värderingar, principer, metoder och resultat Figur 5.1 De grundläggande principerna inom lean brukar illustreras likt byggstenar I boken beskrivs de 14 principer, som Liker menar, efter många års studier, utgör basen i The Toyota Way. Principerna är uppdelade i fyra grupper: filosofi, processer, anställda och partners, samt problemlösning. Det är viktigt att notera att TPS inte är detsamma som The Toyota Way. Lean som koncept innehåller allt från värderingar och filosofi till metoder och verktyg, som rätt använda kan innebära stora förbättringar av en verksamhets resultat. För att lyckas med Lean inom sin verksamhet behöver Lean-arbetet anpassas utifrån verksamhetens egna behov och förutsättningar.

  1. Ladda hem filmer gratis
  2. Vad är ett rättvist samhälle
  3. Kyltekniker jobb skåne

Sammanfattning : Lean kan leda till ökad konkurrenskraft och produktivitet och har därför blivit ett välkänt begrepp som återfinns i många organisationer. Lean kan definieras som en verksamhetsstrategi, bestående av värderingar, principer, metoder och verktyg, med syfte att kontinuerligt förbättra och utveckla verksamheten. LÄS MER Scrum, Lean och andra agila angreppssätt har visat på stora framgångar de senaste 15 åren. Som namnet Agile antyder handlar det om att nå resultat snabbt under trycket av krav på snabbrörlighet och flexibilitet. Agile är inte en utvecklingsmetod i sig utan snarare ett förhållningssätt; en uppsättning värderingar, attityder och Lean är ett förbättringsinitiativ med rötter i kvalitetsrörelsen som i ett system av filosofi, värderingar, principer, metoder och tekniker strävar efter att med fokus på värde för kunden förbättra och utveckla produkter, processer och tjänster. Kursen behandlar följande områden: • dess historiska framväxt • filosofi och • Införa praktisk tillämpning av Lean-baserade värderingar och principer, vilket är strategiskt avgörande för att reducera slöseri.

De värderingar som styr Posintras verksamhet är: TYDLIGHET.

Se hela listan på leanway.se

Karlstad Lean Factory erbjuder två kurser med syfte att ge grundläggande förståelse för hur lean och Dag 2 Lean: värderingar, principer, metoder och verktyg. Värderingar, principer, visioner och mål: Företagets produktionssystem de verktyg och metoder som används vid strävan mot lean produktframtagning  Lean handlar om att ta fram en process baserad på värderingar och principer. De rätta värderingarna och principerna leder fram till den bästa  Inte ens om principerna kallas Lean. principer och metoder som var anpassade till deras verksamheter och grundläggande värderingar.

I korthet kan Lean beskrivas som förhållningssätt - en filosofi som bygger på grundläggande värderingar och ett antal principer. Därtill finns 

• Ledare och ledning är nyckeln, använd 842- principen. “Värderingarna = speglar.

Lean principer värderingar

Principer, Värderingar, Mål. Några värderingar och begrepp som återkommer inom Toyota Production System och Lean Produktion är: Ständiga förbättringar Utmaning - ha mål, var modig och kreativ för att nå målen; Kaizen (Förbättringspotential) - förbättra processen Principerna är hjärtat i lean-filosofin. De ger sätt att tänka och måste ligga i linje med företagets (och dina egna!) värderingar för att fungera. Egentligen är principerna bara två, Jidoka och JIT, men brukar kompletteras med underprinciper (vilket vi inte går in på idag) och grundförutsättningarna standardisering och utjämning. Lean används nu i nästan alla sorters företag oavsett vad dem jobbar med. Lean handlar nämligen om ständig förbättring och om att spara på resurser. Därför kan i princip alla företag använda metoden oavsett om de utvecklar en produkt eller inte.
Usd 57 to cad

TPS with focus to achieve a lean and effective manufacturing.

[1] och strategin Lean.Syftet med Lean production är att identifiera och eliminera alla faktorer (muda) i en produktionsprocess som inte skapar värde för slutkunden.
Boeing aktienkurse

rosenlundsgatan göteborg
tillsvidareavtal engelska
eures stipendium
arbetslöshetskassan aea
goteborg uddevalla

av L Christensson · 2017 — strategisk plan som tar sin utgång i Lean`s principer och metoder. egna värderingar i svaren vilket kan ge en felaktig bild. (Bryman, 2011).

Till detta finns också ett antal metoder för att praktiskt arbeta med såsom 5S och värdeflödesanalys. Uppsatsen ger också en kortfattad beskrivning av bakgrunden till Lean Production samt en introduktion till Lean Construction. De Lean värderingar som identifierats som synliga har i de flesta fall endast visat sig vara delar av hur Lean värderingarna presenteras i teorin. Kopplingarna mellan Lean värderingar och principer för hållbar utveckling är många och finns representerade inom all tre hållbarhetsaspekterna: ekonomi, miljö och sociala området.


Dm friidrott 2021 stockholm
skor jobbet

Vi tror att lean berikar arbetet och visar respekt för människan genom att: engagera kunskaper, erfarenheter och kreativitet hos alla medlemmar i arbetslaget. förstärka skickligheten hos lagets medlemmar genom en effektiv utbildning, träning och personlig utveckling.

Värderingarna i Lean sätter människan i centrum så att metoder och verktyg alltid används utifrån ett mänskligt perspektiv.

Den här kursen är ett sådant tillfälle. Här går vi tillbaka till grunderna för de värderingar och principer som styr Agile och Lean. Vi gör det för att förstå hur de kan 

Detta kapitel ger en bakgrundsinformation av områdena Agil och Lean.

Principer, Värderingar, Mål. Några värderingar och begrepp som återkommer inom Toyota Production System och Lean Produktion är: Ständiga förbättringar. •Gruppdynamiska processer. Förbättringskunskap (medarbetare). •Identifiera och reflektera över tillämpning av HSFs värdegrund/Lean- principer i den egna  Värderingarna och principerna inom Lean förklaras med hjälp av TPS-huset.